SLEVY

Hráč ke každé přihlášce získává 30% slevu za včasný zápis a podzimní kurz zdarma. Člen má navíc v případě včasného zápisu nárok na další bonusy: raketa HEAD (v ceně 649 Kč) nebo sadu míčů s tričkem, slevu 500 Kč na tábor a nižší pololetní školné! Následující slevy platí pro školní rok 2017/2018. Zvolte si Vám nejbližší středisko a přihlaste se!

  • 15 % za uhrazení zálohy
  1. nováčci hradí zálohu převodem do 17. 9. 2017,
  2. pokračující hráči převodem rovněž do 17. 9. 2017
  • 15 % za včasné uhrazení doplatku
    doplatek uhraďte v hotovosti trenérovi do 6. 10. 2017.
  • 10 % na druhý kurz, kamaráda nebo sourozence

Slevy se sčítají až do výše 40 % , proto neváhejte, vyberte si středisko a přihlaste se se slevou! Nárok na sourozeneckou slevu zaniká v případě, že nebude celé školné uhrazeno nejpozději do měsíce po zahájení pololetí.

V případě nedodržení termínu plateb u výše uvedených typů slev jsou takové slevy neplatné.

Pro více informací volejte 777 260 262 (pondělí – pátek 10.00 – 14.00 hodin)