Letní příměstský tábor 2024

  • při platbě bude použit jako variabilní symbol
  • Adresa bydliště

    (pro potřeby pojištění)
  • uveďte nejpravděpodobnější čas (v rozmezí 7.30-8.45)
  • uveďte nejpravděpodobnější čas (v rozmezí 16.00-17.30)