A) Pololetí již začalo

Nestihli jste se přihlásit před zahájením pololetí a chtěli byste se k nám připojit v jeho průběhu? Na I .pololetí 2020/21 získáváte slevu 25% a zároveň Vám bude odečten počet  tréninků, které se již uskutečnili bez vaší účasti.

B) Před zahájením pololetí

BA) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od I. poletí 2020/21. Cena beze slevy je 6 435Kč. Při uhrazení zálohy do 3.10. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 9.10. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí je 4 500Kč (záloha 750Kč, doplatek 3750Kč).
Sleva 30% = ušetříte 1935Kč

BB) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval ve II. poletí 2019/20 a budu pokračovat i příští rok ve skupině pro 3-5žáků. Cena beze slevy je 6 435Kč. Jako pokračující hráč při uhrazení zálohy do 7.9. získávám slevu 35%, při uhrazení doplatku do 9.10. ještě dalších 5%, celkově tedy 40%.
Celková cena za pololetí je 3 860Kč (záloha 750Kč, doplatek 3110Kč). 
Sleva 40% = ušetříte 2575Kč

Pokud se pokračující hráč hlásí po 7.9., slevy se řídí podmínkami pro nováčky