A) Před zahájením nového školního roku – I. pololetí

AA) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval ve školním roce 2021/22 a budu pokračovat i příští rok ve skupině pro 3-5 žáků. Cena beze slevy je 6 710Kč. Jako pokračující hráč při uhrazení zálohy do 30.6. získávám slevu 10+25=35%, při uhrazení doplatku do 7.10. ještě dalších 5%, celkově tedy 40%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 030Kč (záloha 1000Kč, doplatek 3030Kč). 
Sleva 40% = ušetříte 2 680Kč

Pokud se pokračující hráč hlásí po 30.6., slevy se řídí podmínkami pro nováčky

AB) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od I. poletí 2022/23. Cena beze slevy je 6 710Kč. Při uhrazení zálohy do 31.7. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 7.10. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 700Kč (záloha 1000Kč, doplatek 3700Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2 010Kč

B) Pololetí již začalo

Nestihli jste se přihlásit před zahájením pololetí a chtěli byste se k nám připojit v jeho průběhu? Na I .pololetí 2022/23 získáváte alikvótní slevu, jejíž výše se odvijí dle počtu  tréninků, které se již uskutečnili bez vaší účasti.

Konečná výše slevy se uplatňuje vždy při úhradě doplatku.

C) Před zahájením II. pololetí

CA) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval v I. pololetí 2022/23 a budu pokračovat i  v II. pololetí ve skupině pro 3-5 žáků. Cena beze slevy je 6 710Kč. Při uhrazení zálohy do 13.1.2023 získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 17.2.22 dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 700Kč (záloha 1000Kč, doplatek 3700Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2010Kč

CB) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od II. poletí 2022/23. Cena beze slevy je 6 710Kč. Při uhrazení zálohy do 10.2. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 17.2. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 700Kč (záloha 1000Kč, doplatek 3700Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2010Kč

Konečná výše slevy se uplatňuje vždy při úhradě doplatku.