A) Před zahájením nového školního roku – 2024/25 –  I. pololetí

AA) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od I. poletí 2024/25. Cena beze slevy je 7 070Kč. Při uhrazení zálohy do 30.6., získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 6.10. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slev je 4 950Kč (záloha 1900Kč, doplatek 3050Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2 120Kč !!!

AB) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval ve školním roce 2023/24 a budu pokračovat i příští rok ve skupině pro 4-5 žáků. Cena beze slevy je 7070Kč. Jako pokračující hráč při uhrazení zálohy do 23.6. získávám slevu 10+25=35%, při uhrazení doplatku do 6.10. ještě dalších 5%, celkově tedy 40%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 240Kč (záloha 1900Kč, doplatek 2340Kč). 
Sleva 40% = ušetříte 2 830Kč

AC) Celoroční předplatné

Chcete maximalizovat výši slevy?. Zvolte celoroční předplatné. Výše slevy je 43%! Hradíte dvě pololetí zároveň, celková cena za dvě pololetí po uplatnění slevy je 4 030+ 4030 =8060Kč 

Sleva 43% = ušetříte 6 080Kč/rok

B) Pololetí již začalo

Nestihli jste se přihlásit před zahájením pololetí a chtěli byste se k nám připojit v jeho průběhu? Na I. i II. získáváte alikvótní slevu, jejíž výše se odvijí dle počtu  tréninků, které se již uskutečnili bez vaší účasti.

 

C) Před zahájením II. pololetí

CA) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval v I. pololetí 2024/25 a budu pokračovat i  v II. pololetí ve skupině pro 4-5 žáků. Cena beze slevy je 7 070Kč. Při uhrazení zálohy do 12.1.2025 získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 9.2.25 dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 950Kč (záloha 1900Kč, doplatek 3050Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2120Kč

CB) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od II. poletí 2024/25. Cena beze slevy je 7070Kč. Při uhrazení zálohy do 2.2. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 9.2. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 950Kč (záloha 1900Kč, doplatek 3050Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2120Kč

 

Konečná výše slevy se uplatňuje vždy při úhradě doplatku.