A) Před zahájením pololetí

AA) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval ve školním roce 2020/21 a budu pokračovat i příští rok ve skupině pro 3-5 žáků. Cena beze slevy je 6 435Kč. Jako pokračující hráč při uhrazení zálohy do 30.6. získávám slevu 10+25=35%, při uhrazení doplatku do 9.10. ještě dalších 5%, celkově tedy 40%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 3 860Kč (záloha 750Kč, doplatek 3110Kč). 
Sleva 40% = ušetříte 2575Kč

Pokud se pokračující hráč hlásí po 30.6., slevy se řídí podmínkami pro nováčky

AB) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od I. poletí 2021/22. Cena beze slevy je 6 435Kč. Při uhrazení zálohy do 30.9. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 8.10. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 500Kč (záloha 750Kč, doplatek 3750Kč).
Sleva 30% = ušetříte 1935Kč

B) Pololetí již začalo

Nestihli jste se přihlásit před zahájením pololetí a chtěli byste se k nám připojit v jeho průběhu? Na I .pololetí 2021/22 získáváte alikvótní slevu, jejíž výše se odvijí dle počtu  tréninků, které se již uskutečnili bez vaší účasti.

Konečná výše slevy se uplatňuje vždy při úhradě doplatku.