A) Před zahájením II. pololetí

AA) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval v I. pololetí 2023/24 a budu pokračovat i  v II. pololetí ve skupině pro 3-5 žáků. Cena beze slevy je 6 930Kč. Při uhrazení zálohy do 12.1.2024 získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 9.2.24 dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 850Kč (záloha 1900Kč, doplatek 2950Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2080Kč

AB) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od II. poletí 2023/24. Cena beze slevy je 6 930Kč. Při uhrazení zálohy do 2.2. získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 9.2. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 850Kč (záloha 1900Kč, doplatek 2950Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2080Kč

B) Pololetí již začalo

Nestihli jste se přihlásit před zahájením pololetí a chtěli byste se k nám připojit v jeho průběhu? Na II .pololetí 2023/24 získáváte alikvótní slevu, jejíž výše se odvijí dle počtu  tréninků, které se již uskutečnili bez vaší účasti.

 

C) Před zahájením nového školního roku – 2023/24 –  I. pololetí

CA) Jsem nováček 🙂

Začínám v tenisových kurzech od I. poletí 2023/24. Cena beze slevy je 6 930Kč. Při uhrazení zálohy do 10.9. , prodlouženo do 29.9., získávám slevu 25% a při uhrazení doplatku do 6.10. dalších 5%, celkově tedy 30%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slev je 4 850Kč (záloha 1900Kč, doplatek 2950Kč).
Sleva 30% = ušetříte 2 080Kč !!!

CB) Jsem pokračující hráč 🙂

V tenisových kurzech jsem trénoval ve školním roce 2022/23 a budu pokračovat i příští rok ve skupině pro 3-5 žáků. Cena beze slevy je 6 930Kč. Jako pokračující hráč při uhrazení zálohy do 3.7. získávám slevu 10+25=35%, při uhrazení doplatku do 6.10. ještě dalších 5%, celkově tedy 40%.
Celková cena za pololetí po uplatnění slevy je 4 160Kč (záloha 1900Kč, doplatek 2260Kč). 
Sleva 40% = ušetříte 2 770Kč

Konečná výše slevy se uplatňuje vždy při úhradě doplatku.