Jak se dostanete k areálu ZŠ Jana Masaryka

Projdete hlavním vchodem, který je otevřený. Po krátkém i dojdte k druhým hlavním dveřím, které jsou buď zamčené (vyčkáte příchodu trenéra) nebo odemčené. Pokud trénujeme v tělocvičně, zahnete za dveřmi vlevo k tělocvičně. Pokud trénujeme na hřišti venku, projdtete chodbou rovně ke vstupu na hřiště.