Orientace v areálu ZŠ Schwarzova

Vchod do sportovního areálu je ze Schwarzovy ulice. Od hlavního vchodu školy jdeme doprava po chodníku až ke Schwarzově ulici. Asi 50 metrů směrem dolů je vchod do sportovního areálu (vrata). V době vyučování je u hl. vchodu školy recepční, jinak je vchod uzavřen.