Příměstský tábor v době jarních prázdnin

  • Adresa

    (pro potřeby pojištění)
  • Kontaktní údaje

  • uveďte nejpravděpodobnější čas (v rozmezí 7.30-8.45)
  • uveďte nejpravděpodobnější čas (v rozmezí 16.30-17.30)