Orientace v areálu ZŠ Korunovační

Do školy nechoďte hlavním vchodem, ale vchodem bočním ze Sládkovi ulice. Obcházíte tedy školu zleva. Hlavní dveře z ulice jsou otevřené. Po vyjití schůdku je zde vrátnice, vrátný Vás vpustí dovnitř.

Po projití vrátnicí jdete rovně a dojdete přímo ke vstupu do tělocvičen i ke hřišti.