Přihláška na míčové hry - kondici

  • Zápis se provádí dle pořadí došlých přihlášek a zaplacených záloh

  • Osobní údaje

  • pokud se neshoduje s příjmením dětského účastníka
  • Kontaktní údaje

  • používá se jako variabilní symbol
    Řád naleznete zde